ÖstSmå Bud & Taxi 

Personal login östsmå

Personal login ÖstSmå är för alla medarbetare i ÖstSmå bud & Taxi

Det är för att underlätta att få ut information på ett miljövänligare sätt istället för utskrift på papper osv.

VIDEOS

Intro nyanställd

Taxameterutbildning

Skolslinga utbildning

Brandskydd

Första hjälpen / HLR

ABAX Intro utbildning

Miljöutbildning

.....

DOKUMENT

Policyn

Skolskjuts

Livsmedel

Fordonsunderhåll

Trafiksäkerhet

Miljö

Jämställdhet

Personal

Klädsel

Särbehandling

Personuppgift

Alkohol droger

Kund

Arbetsmiljö

Kvalite

Brandskydd

Rutiner

Viktiga avtalskrav i urval

DOKUMENT

Skolskjuts avtal

Mattransport avtal

Har du tankar eller ideèr om hur vi ska kunna utveckla sidan Personal login ÖstSmå ?

Skicka dina tankar och ideèr till info@ostsma.se. Vi tar gärna emot tips!